Sang

baum web

„I din stemme synger sjelen“Dana Richter

Livssituasjoner, helbredelse og sang

 I viktige livssituasjoner som fødsel, høytider, død og skilsmisse kan sang virke støttende, berikende og forløsende.                                                   

Ved sykdom kan nøye utvalgte sanger bli brukt for å underlette og akselerere helbredelsen.

Mange tør ikke å synge av glede (eller smerte), fordi de mener at de ikke kan synge.                                                                                                                   Jeg mener at alle kan bli bevisst på hvordan bruke stemmen sin for å lettere gjennomleve følelser i livets berg- og dalbane.

Det handler ikke om å nå  høye toner, men ved å synge sammen og ved å synge med glede, styrkes livskraften.

                        Jeg kan komme til deg og være med i seremonien,                           

                                             du kan være med i en gruppe                                                

eller vi kan jobbe sammen en – til – en